Discovery - 2022.08.12

  • Thirsty Curses - Jenny

  • Will Sheff - Estrangement Zone

  • Dungen - Om Det Finns Något Som Du Vill Fråga Mig

  • Russian Circles - Gnosis

  • Beacon - Pay My Debts

  • Black Honey - Charlie Bronson

  • TFS - Ann

  • Eliza Edens - I Needed You