Discovery - 2020.12.01

  • Bemti e Jaloo - Catastrópicos!

  • PÁULA, POVOA & JERGE - Sua Boca

  • Escuelas Pías - La gran revelación

  • OK Hotel - What a Lie

  • Giant Swan - Silkworm

  • NKISI - INT001

  • Reeko - Dualidad

  • Donato Dozzy - The Tao