NEW

Royel Otis、'Without U'のMVを公開

Royel Otis

オーストラリア出身の Otis Pavlovic, Royel Maddellによるデュオ Royel Otisが、9/2にHouse Anxiety・Ournessからリリースしたニューシングル 'Without U'のMVを公開!

ディレクターは Byron Spencer。

 

Without U
Royel Otis
Ourness