NEW

インディーポップバンド Arlie、'karma'のMVを公開

テネシー州ナッシュビル拠点のインディーポップバンド Arlieが、6/22にリリースしたニューシングル 'karma'のMVを公開!

ディレクターは Sam Boyette。

 

karma
Arlie
Atlantic