Chicago

[NYP] シカゴの女性Voバンド VARSITYが ニューシングル "Eye to Eye / Kelly"を発表